• en
 • nl
 • Indirock

  Ontwikkeling van een schoen met rockerzool Hardlopers hebben vaak blessures aan de achillespees en peesplaat onder de voet. Ongeveer één op de vijf hardlopers heeft hier last van. Op zich niet zo gek als je weet hoeveel kracht er op de peesstructuren komt te staan bij een simpel loopje. Maar hoe onvermijdelijk is het, en […]

 • Exergaming voor balanstraining van ouderen

  Vallen is een van de grootste oorzaken voor medische behandelingen bij ouderen. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar. Met de toenemende vergrijzing zal dus ook het aantal valincidenten toenemen, evenals de kosten die daarmee gepaard. Een verminderde balans door een achteruitgang in de houdingscontrole is een […]

 • Draagtijd van orthopedisch schoentechnische voorzieningen

  Orthopedisch schoen-technische voorzieningen worden voorgeschreven aan patiënten met verschillende aandoeningen, zoals: diabetes, om ontstaan of herhaling van voetzweren te voorkomen; reumatische aandoeningen of degeneratieve aandoeningen van de voet, om pijn te verminderen en ondersteuning te bieden aan anatomische voetmisvormingen; en spieraandoeningen, voor stabiliteit. De effectiviteit van orthopedisch schoen-technische voorzieningen is gerelateerd aan de draagtijd, en […]

 • Intuitive Natural Prosthesis UTilization (INPUT)

  Prothesegebruikers zijn gefrustreerd over de technologie die op dit moment beschikbaar is. Het hoofddoel van INPUT is het vertalen van de klinisch relevante resultaten van eerder onderzoek naar geavanceerde aansturing van armprothesen van het laboratorium naar praktische oplossingen voor de eindgebruikers direct na het aandoen van de prothese, onder het motto ‘aandoen en klaar’. Project […]

 • SPRINT @Work

  Als gevolg van de vergrijzing neemt in de westerse wereld de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking aanzienlijk toe. De gevolgen hiervan voor het arbeidsproces zijn groot. Ouder worden gaat gepaard met fysieke en cognitieve veranderingen die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. Niet voor niets heeft de Europese Unie de demografische verandering […]

 • Een nieuwe beenprothese ter verbetering van de zijwaartse balans van protheselopers

  Het looppatroon van protheselopers is afwijkend van dat van gezonde lopers. De combinatie van het toevoegen van een passief hulpstuk en het gebrek aan actieve sturing van dit hulpstuk leidt tot bepaalde beperkingen. Eén daarvan is het onvermogen om het drukpunt onder de voet te verplaatsen tijdens het lopen op de prothese (Hof e.a., 2007). […]

 • The Ideal Prosthesis Selection (TIPS)

  Per jaar worden in Nederland ongeveer 700 transfemorale amputaties uitgevoerd [Geertzen, 2008]. Hoewel niet elke Patiënt met een Transfemorale Amputatie (PTFA) weer zal kunnen lopen, laten deze cijfers zien dat er behoefte is aan het voorschrijven van protheses [Rietman, 2007]. Recent is er steeds meer nadruk op het rechtvaardigen van de indicatie bij het voorschrijven […]

 • Orthese voor kraakbeen-aangroei

  Aan het UMC Utrecht is onlangs bewezen, dat herstel van kraakbeen wel degelijk mogelijk is. Behalve het ontlasten van de knie is ook bewegen van de knie vereist. Met een speciale fixateur extern, die de knie volledig ontlast en beweging maximaal mogelijk maakt, blijkt na drie maanden bijna volledig herstel van kraakbeen te zijn opgetreden.

  Het doel van dit project:

  Sprint ontwikkelt een knie-orthese die de knie voor langere tijd dusdanig kan ontlasten dat kraakbeenherstel optreedt, zodat geen operatief ingrijpen nodig is.

 • Self Administered Functional walking Exercise (SAFE)

  Ouderdom gaat gepaard met verlies van conditie en mobiliteit en een toenemend risico op een beroerte. In Europa worden naar schatting 1,13 miljoen mensen getroffen door een beroerte. In Nederland zijn dit ongeveer 215.000 mensen. Naar verwachting zal dit aantal in het jaar 2025 met 43,8% zijn toegenomen (www.rivm.nl). Een gezonde levenswijze en vooral een goede […]

 • Rehab-4-Life voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

  NAH -getroffenen ervaren de overgang van de (revalidatie)-kliniek naar huis vaak als ‘een zwart gat‘. Er is behoefte aan één centrale figuur  – een coach  van de multiproblematiek – die hen helpt het leven thuis weer op te pakken. Rehab-4-Life geeft daar inhoud aan door gecombineerde ‘coaching aan huis en over afstand ’ aan te […]

 • Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen

  Kinderen met een motorische beperking worden nogal eens geconfronteerd met fysieke drempels. Ze kunnen vaak niet meedoen met spel- en sportactiviteiten en zijn daardoor lichamelijk minder fit dan hun leeftijdgenootjes. Dit verhoogt het risico op gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Exergames (exercise & gaming) kunnen deze kinderen stimuleren tot meer actieve beweging en sociale interactie met andere […]

 • Training met armprothesen in een virtuele omgeving

  Met de introductie van myo-elektrisch gestuurde handprothesen met meerdere grepen is de ontwikkeling van onderarm protheses de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. De handelingsmogelijkheden van de gebruikers worden met deze handen uitgebreid doordat er een groter aantal bewegingspatronen kan worden uitgevoerd. Voor de gebruiker heeft deze technische innovatie echter alleen meerwaarde als deze gebruiker de […]

 • Intelligente Enkel Voet Orthese (EVO)

  Verschillende ziektes kunnen resulteren in een slappe verlamming van de enkelspieren. Mensen met zo’n verlamming hebben vaak moeite met afzetten (verlamming van de kuitbeenspieren) en optillen van de voet (verlamming van de scheenbeenspieren). Een verlamming van de kuitbeenspieren resulteert in een lagere comfortabele loopsnelheid. Een verlamming van de scheenbeenspieren, ook wel dropvoet, sleepvoet of klapvoet […]

 • Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices

  Om zelfstandig te kunnen blijven, zijn steeds meer mensen afhankelijk van hulpmiddelen, oftewel van draagbare mechatronische systemen die het functioneel vermogen van mensen met een handicap verbeteren. Normaal gesproken zijn deze hulpmiddelen bij levering aangepast aan de gebruiker. Daarna blijven ze tijdens het gebruik echter statisch. Wij vinden dat een hulpmiddel zich aan zijn gebruiker […]

 • Sensor tegen overbelasting tijdens revalidatie

  Wanneer een patiënt aan een been geopereerd is, is het noodzakelijk voor de patiënt om te revalideren. Tijdens deze revalidatieperiode is het belangrijk dat de patiënt in beweging blijft. Dit in beweging blijven helpt namelijk het genezingsproces te versnellen. Het is echter wel zo dat het been niet te zwaar belast mag worden. Wanneer dit […]

 • Alternatieve rolstoel aandrijvingsmechanismen: ontwikkeling, bediening en fysieke inspanning

  Rolstoelenvoortbeweging is voor naar schatting is 1% van de Nederlandse populatie de primaire vorm van dagelijkse mobiliteit, naar schatting zo een 160.000 mensen. Daarvan is het leeuwendeel een met de hand aangedreven vooral door hoepels aangedreven, rolstoel. Het rijden in een hoepelrolstoel is echter inefficiënt (2-11% rendement) en belastend voor het bovenlichaam. Langdurig hoepelrolstoelgebruik leidt […]

 • De “oudere” voet

  Ouderen vallen steeds vaker. Oorzaken hiervan zijn slecht passend schoeisel en voetklachten. Slecht passende schoenen kunnen het gevolg, maar ook de oorzaak zijn van voetafwijkingen. In de praktijk hebben veel medisch specialisten en orthopedisch schoentechnici de indruk dat de voetvorm bij het ouder worden verandert. Uit de literatuur blijkt ook dat ouder worden gepaard gaat […]

 • Cyclist Road-User Interaction Support (CRUISer)

  Senioren fietsen steeds meer en blijven langer fietsen. Een positieve ontwikkeling, want fietsen draagt bij aan een goede gezondheid, verhoogt kwaliteit van leven en is cruciaal voor de mobiliteit. Echter, oudere fietsers hebben een verhoogd risico op vallen en daarbij oplopen van letsel (fig. 1). Ongeveer driekwart van de ongevallen zijn enkelzijdige ongevallen waarbij geen […]