• en
 • nl
 • SPRINT @Work

  Als gevolg van de vergrijzing neemt in de westerse wereld de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking aanzienlijk toe. De gevolgen hiervan voor het arbeidsproces zijn groot. Ouder worden gaat gepaard met fysieke en cognitieve veranderingen die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. Niet voor niets heeft de Europese Unie de demografische verandering als een van de centrale thema’s benoemd en het Europese beleid tot en met 2020 hierop toegespitst. We staan voor een belangrijke uitdaging om de vergrijzende beroepsbevolking gezond en duurzaam inzetbaar te houden. 

  SPRINT@Work.

   

  Een belangrijk doel van SPRINT@Work is het bijdragen aan deze ambitie door de in Noord-Nederland aanwezige kennisinfrastructuur op het gebied van duurzame inzetbaarheid te bundelen.  We brengen een aantal kennis-instellingen (UMCG, RuG, Hanze Hogeschool, NHL) samen met een cluster van bedrijven in de  biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multi-media toepassingen, gaming, sensortechnologie en (tele)monitoring. Deze combinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om innovatieve technieken te ontwikkelen en bovenal deze technieken toe te passen om de inzetbaarheid van medewerkers te monitoren en op peil te houden, en een passende werkomgeving te realiseren voor oudere werknemers. Om dit te bewerkstelligen participeren binnen SPRINT@Work werkgevers in Noord-Nederland om innovatieve producten en technieken in de praktijk te testen en zo nodig aan te passen aan specifieke omstandigheden.

  Doelstellingen:

  De ambitie van SPRINT@Work is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een duurzaam inzetbare arbeidspopulatie in Noord-Nederland. Deze ambitie vertaalt SPRINT@Work in de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkelen van monitoring-producten: innovatieve producten op het gebied van sensortechnologie en (tele)monitoring die cognitieve en fysieke prestaties objectief meetbaar te maken en die bijdragen aan de bewustwording van de werknemer over eigen gedrag en inzetbaarheid.
  • Ontwikkelen van interventie-producten: nieuwe interventies die het fysiek en cognitief functioneren op peil houden en de werknemer ondersteunen compensatiemechanismen te ontwikkelen om een disbalans tussen de arbeidsbelasting en de belastbaarheid ten gevolge van veroudering te reduceren en zelfs te voorkomen.
  • Testen van monitoring- en interventie-producten in gecontroleerde- en praktijksituaties, alsmede het opzetten van het bijbehorende noodzakelijke telemonitoringsysteem. Bij het testen in praktijksituaties zullen de gebruikers een cruciale schakel vormen.
  • Ondersteunen van de valorisatie van producten en diensten.

   

  Op basis van de doelstellingen zijn een achttal hoofdactiviteiten (HA) beschreven:

  HA1: Inventarisatie van de eisen en wensen van de eindgebruiker

  HA2: Instrumentarium voor vaststellen van cognitief functioneren en identificeren knelpunten

  HA3: Instrumentarium voor vaststellen van fysiek functioneren en identificeren knelpunten

  HA4: Interventies om cognitieve achteruitgang te voorkomen of te herstellen

  HA5: Interventies om fysieke achteruitgang te voorkomen of te herstellen

  HA6: Dataverwerking & Telemonitoring

  HA7: Pilot en veldexperimenten

  HA8: Valorisatie

   

  Samenwerking

  Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG): Dataverwerking en telemonitoring
  A. (Anne) Bonvanie-Lenferink  (promovenda)
  J.C. (Hans) Wortmann (projectleider)

   

  Faculteit Medische Wetenschappen (UMCG): Ethiek, Medische Ethiek

  E.L.M. (Els) Maeckelberghe (projectleider)

   

  Centrum voor Revalidatie (UMCG): Fysieke knelpunten
  C. (Charissa) Roossien (promovenda)
  G.J. (Bart) Verkerke
  M.F. (Michiel) Reneman

   

  Sociale Geneeskunde (UMCG): Eisen, wensen van de gebruikers en veldexperimenten
  S. (Sander) Spook
  S. (Sandra) Brouwer
  U. (Ute) Bültmann
  W. (Wendy) Koolhaas

   

  Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen (RUG): Cognitieve knelpunten
  M. (Marlon) de Jong (promovenda)
  M.M. (Monicque) Lorist

   

  Projectmanagement:
  L. (Lisette) Giepmans (UMCG)
  R.P.B. (Ruud) van der Bilt (RUG)

   

  Pilotbedrijven
  NAM
  Engie
  Oosterhof-Holman
  Reym-groep
  UMCG

   

  Ontwikkelbedrijven
  aXtion
  CGI

  Flokk

  Inbiolab
  KWIC
  Limis
  Mobile
  Negotica
  PriHealth
  Smartervision
  Tizin
  Umaco
  Vitalinq

   

  Contact:
  J.C. (Hans) Wortmann, RuG.

  Subsidie

  snn provincie_groningen provincie_drenthe gemeente_groningen