• nl
 • 9-06-2013

  Netwerken in Dublin

  ZonMw

   

  Onderzoek naar en inzet van geavanceerde digitale hulpmiddelen moeten de belangrijkste pionnen zijn die bijdragen aan een Europa 2020 van Gezond en Actief ouder worden. Dat is de boodschap die tijdens de eHealth Week medio mei in Dublin werd uitgesproken. Op uitnodiging van Brussel nam Bart Verkerke deel aan het eHealth-forum over de relatie tussen valpreventie en de inzet van digitale hulpmiddelen.

  Onderzoek naar en inzet van geavanceerde digitale hulpmiddelen moeten de belangrijkste pionnen zijn die bijdragen aan een Europa 2020 van Gezond en Actief ouder worden. Dat is de boodschap die tijdens de eHealth Week medio mei in Dublin werd uitgesproken. De boodschap was niet alleen idealistisch van aard, maar veeleer ook praktisch. Het nieuwe Europese Health-beleid moet een antwoord zijn op de sterk uit de hand lopende zorgkosten die ontstaan door de vergrijzing en een te kort aan werknemers in de zorg. Inzet op preventie heeft daarbij prioriteit. De nieuwe visie vanuit Brussel is beschreven in het rapport Redesigning health in Europe for 2020 

  Op uitnodiging van Brussel nam Bart Verkerke deel aan het eHealth-forum over de relatie tussen valpre-ventie en de inzet van digitale hulpmiddelen. SPRINT is actief partij in de Europese discussie zijnde partner in het door Brussel geïnitieerde Action Plan A2 “Per-sonalized health management, starting with a Falls Prevention Initiative”. Hoe kijkt hij terug op het con-gres? Verkerke: ‘Voor SPRINT is het belangrijk aan-wezig te zijn, omdat je mensen uit het vak treft, maar ook belangenorganisaties en gebruikers van de pro-ducten. Verder is SPRINT altijd op zoek naar nieuwe partners. Netwerken is een tweede belangrijke reden acte de présence te geven.’

  In 2014 wordt de eHealth Week omgetoverd tot een internationaal eHealth Forum. Doel is het bevorderen van innovatieve samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT en Gezondheidszorg.