• nl
 • en
 • Exergaming voor balanstraining van ouderen

  Vallen is een van de grootste oorzaken voor medische behandelingen bij ouderen. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar. Met de toenemende vergrijzing zal dus ook het aantal valincidenten toenemen, evenals de kosten die daarmee gepaard. Een verminderde balans door een achteruitgang in de houdingscontrole is een belangrijke oorzaak voor vallen bij ouderen. Het ontwikkelen van een instrument om de balans te trainen is daarom voor ouderen van groot belang. Door sensortechniek te koppelen aan spelcomputers, is er een nieuwe ontwikkeling ontstaan die het mogelijk maakt te oefenen in een virtuele omgeving met gaming (exergaming). Op deze manier wordt lichamelijke activiteit gecombineerd met het spelen op een spelcomputer.

  Exergaming

  Schaatsgame

  Exergaming is leuk en motiverend en bevat een aantal specifieke aspecten die een meerwaarde meebrengen ten opzichte van conventionele balanstraining. Leren en trainen van specifieke motorische vaardigheden is mogelijk door gebruik te maken van continue visuele feedback zonder dat men daar direct bewust van is. Dit bevordert het leerproces. Oefeningen kunnen eenvoudig aangepast worden aan het niveau van functioneren van de persoon. Met behulp van games kunnen doelgerichte activiteiten worden getraind om de juiste motorische respons uit te lokken onder verschillende omstandigheden en cognitieve condities. Monitoring van voor/achteruitgang kan gebruikt worden voor de evaluatie van valrisico en daaraan kunnen zorg-modules (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, revalidatie) gekoppeld worden. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zeker geïnteresseerd zijn in nieuwe technologie, maar niet tegen iedere prijs, de meerwaarde en het doel van de games moeten duidelijk zijn.

   

  Het doel van dit project:

  De ontwikkeling van een trainingsapparaat voor het trainen van balans van senioren thuis inclusief serious gaming modules en telemonitoring systeem gereed voor overdracht aan de industrie voor fabricage.

  Specifieke doelstellingen:

  doctoral thesis, Mike van Diest, developing an exergame.

  Proefschrift, Mike van Diest, developing an exergame

  • Beeld van gebruikers eisen en behoeften voor exergaming en telemonitoring systemen.
  • Gestandaardiseerde data- acquisitie en –analyse methoden, welke bijdrage aan de
   verdere ontwikkeling van games, het visualiseren van effecten voor ontwikkelaars
   en gebruikers, en van feedback modules.
  • Telemonitoring-systeem: marktrijp (basisuitvoering); uit te breiden door derden.
  • Ontwikkeling van nieuwe games en diensten op basis van het systeem.

  Op basis van de doelstellingen zijn een vijftal deelprojecten (WPs) beschreven:

  1. WP1: Ontwikkeling van serious gaming voor balanstraining (software) Coördinator: A (Albert) Sikkema.      More…
  2. WP2: Sensortechnologie, data acquisitie & algoritme ontwikkeling Coördinator: J (Jan) Stegenga.       More…
  3. WP3: Gebruikerseisen, observatie, balans analyse, validatie. Coördinator: CJC (Claudine) Lamoth.       More…
  4. WP4: Telemonitoring ontwikkeling en potentiële diensten Coördinator: JC (Hans) Wortman.        More…
  5. WP5: Business case; valorisatie overdracht naar de industrie Coördinator: RPM (Ruud) van de Bilt.        More…
  Samenwerking

  Projectleider:
  C.J.C. (Claudine) Lamoth, UMCG

   

  Game software en techniek (WP1):
  8D games en Gameship,  NHL

   

  Sensor techniek  en algortime ontwikkeling (WP2):
  INCAS3

  Gebruikerseisen –  analyse –  validatie (WP3):
  UMCG – Centrum voor Bewegingswetenschappen en Waag Society

   

  Telemonitoring –  potentiële diensten (WP4):
  RUGGCI en aXtion

   

  Business case –  valorisatie  (WP5):
  RUG en Evocare

   

  Contact:
  C.J.C. (Claudine) Lamoth, UMCG

  Publicaties