• nl
 • en
 • Reductie gewicht orthopedische schoenen

  Orthopedische schoenen is een zeer belangrijke methode om de effecten van vaatlijden/diabetes te minimaliseren.  Diabetes
  manifesteert zich als eerste in de voeten van de cliënt. Een goed orthopedische schoenvoorziening kan de negatieve gevolgen van de aandoening aanzienlijk vertragen.  Maar dan is het natuurlijk wel van belang dat deze zo optimaal mogelijk worden gebruikt door de cliënt.

  Gewicht reductie door de toepassing van de lichtgewicht Prepreg koolstof veer.

  Gewicht reductie door de toepassing van een lichtgewicht koolstofveer.

  Als gevolg van vergrijzing en toename van de zogenaamde welvaartziekten, wordt de gemiddelde cliënt voor dergelijke hulpmiddelen steeds ouder en zal er ook steeds vaker sprake zijn van comorbiditeiten. Een van de problemen die het effectief gebruik van orthopedische schoenen door de steeds ouder wordende cliënt in de weg staat is de massa van de orthopedische schoen. Bij de zogenaamde lage orthopedische schoenen speelt de massa een minder groot probleem. Veelal is er dan sprake van relatief lichte aandoeningen en bovendien zijn door technologische en productontwikkelingen deze schoenen qua ontwerp steeds dichter bij de gangbare confectie-schoen komen te liggen. Voor de zogenaamde hoge orthopedische schoen is dit anders. Er is dan sprake van een relatief zware aandoening, waardoor er meerdere functies in de orthopedische schoen moeten worden “ingebouwd”.  De massa van de schoen is veel hoger dan de lagere schoen, en dat terwijl voor deze doelgroep gewicht van de schoen een sterk beperkende factor kan zijn in het gebruik van de schoen, met alle negatieve gevolgen van dien.  Dit project beoogd de ontwikkeling van ontwerp en productieprocesparameters die de massa van de hoge orthopedische schoen met minimaal 20% verlaagd.

  Het doel van dit project:

  • Inzicht in veranderingen van de voetvorm bij het ouder worden.
  • Beoordeling of de pasvorm van het huidig confectieschoeisel (fa Durea) goed aansluit bij de voetvorm van ouderen.
  • Aanpassingen van de leestvorm om optimale pasvorm van het confectieschoeisel te verkrijgen en de ontwikkeling van nieuwe leestmodellen voor schoenen die geschikt zijn voor speciale afwijkingen (zoals Hallux Valgus).
  • Inzicht in veranderingen in het drukpatroon (ontstaan van piekdrukken) onder de voet bij het ouder worden.
  • Ontwikkeling van nieuwe binnenzolen waarmee piekdrukken worden opgevangen.

   

  Samenwerking

  Projectleider(s):
  B. (Bram) Hulzebos, OIM

   

  Contact industrie:
  G.J. (Bart) Verkerke, UMCG

   

  Partner:
  Durea B.V

   

  Operationele testen:
  OIM orthopedie

   

  Klinische testen:
  K. (Klaas) Postema, UMCG

   

  Contact:
  Secretariaat SPRINT, UMCG