• nl
  • Pennock & Postema

    Wij zijn een groep jonge gedragswetenschappers die bedrijven ondersteunt bij het toepassen van gedragsverandering.

    Vragen die bij ons een centrale rol spelen: “Hoe zorg je ervoor dat mensen gebruik maken van de producten die je ontwikkelt?”

    “Welke  barrières weerhouden mensen ervan om het gewenste gedrag te vertonen?”

    Pennock&Postema.nl