• nl
  • Umaco

    Umaco is een ontwerp en adviesbureau op het gebied van werkplekverbetering. Werkplekken zijn vaak niet optimaal ingericht. Dit kan zowel voor de werkgever als voor de werknemen nadelige gevolgen hebben; de werknemer heeft problemen met de uitvoeringvan het werk of kan zelfs arbeidsongeschikt worden. Voor de werkgever kan het betekenen dat er niet efficiënt gewerkt wordt waardoor de productiviteit niet optimaal is.

    Umaco lost de ontstane problemen op bij bestaande (werkplekken) en voorkomt deze situaties bij nieuw te bouwen werkplekken. Binnen door u vooraf vastgestelde kaders bieden wij de beste oplossing aan.

    Umaco, Groningen