• nl
  • Revalidatie Friesland

    Revalidatie Friesland is gespecialiseerd in de medisch-technische kanten van revalidatie en in de psychosociale aspecten. Op beide terreinen wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.
    Revalidatie Friesland werkt daaraan mee.
    Met deze kennis die is opgebouwd, wil Revalidatie Friesland voor cliƫnten, familieleden, studenten, professionals, hulpverleners een vraagbaak te zijn.
    Ook aan wetenschappelijke publicaties werken artsen en behandelaars van Revalidatie Friesland mee