• nl
 • en
 • C.M.C. Health

  Geautomatiseerd distributiesysteem voor medicatie

  Wetenschappelijk onderzoek bij 600 ziekenhuisopnames op vijf afdelingen interne geneeskunde leidde tot de constatering dat 60% van de medicatievoorschriften een of meer medicatiefouten bevatte. Bij 2% van deze fouten leidde dit tot schade bij de patiënt. Na verder onderzoek bleek dat naast dat er medicatiefouten worden gemaakt het distributieproces ook zeer inefficiënt is. Daarnaast is verspilling van medicatie ook een terugkerend probleem. Een medicatiefout is een fout die optreedt op elk mogelijk punt in het medicatieproces. De meeste fouten worden gemaakt bij medicatieverstrekking aan patiënten, de dosis van het medicijn en het soort medicijn.

  Het huidige proces van het uitzetten van medicijnen wordt handmatig uitgevoerd door de verpleegkundigen. De innovatieve technologie die binnen SPRINT wordt onderzocht biedt de mogelijkheid om de problemen binnen dit menselijke proces te vervangen door deze technologie. De afgelopen jaren is er specifiek onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelendistributie. Daaruit is besloten om deze problemen aan te pakken middels het ontwikkelen van een systeem waarmee geneesmiddelen efficiënter, veiliger en beter gedistribueerd kunnen worden. Uit behoefte om deze medicatiefouten in de zorginstellingen te verminderen ontstond het idee om een geautomatiseerd distributiesysteem voor medicatie te ontwikkelen. Op deze manier wordt een menselijke factor weggenomen en zal het aantal gemaakte medicatiefouten gereduceerd worden. De harmonie op de werkvloer zal verbeteren; de verpleegkundige zal zich meer bezig kunnen gaan houden met de patiënt. Dit zal de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Echter, het automatiseren van de distributie van medicatie vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor zowel het technische als praktische aspect.

  Doel van dit project:.
  Het ontwikkelen van een concept voor een geautomatiseerd distributiesysteem van
  medicatie in zorginstellingen. Dit systeem zal zorgen voor:
  • minder fouten tijdens de medicatie distributie in zorginstellingen
  • efficiëntere manier van werken voor verpleegkundigen
  • minder verspilling van medicatie

  Samenwerking
  Referenties

  [1]Wittich.C, Burkle.C, Lanier.W. Medication errors: an overview for clinicians. Mayo Foundation for
  Medical Education and Research. Augustus 2014.
  [2]Zaree.T. Impact of Psychosocial Factors on Occurrence of Medication Errors among Tehran Public
  Hospitals Nurses by Evaluating the Balance between Effort and Reward.Occupational Safety and
  Health Research Institute, Published by Elsevier. 2017.