• nl
 • 19-06-2012

  Verslag IPC Discussiebijeenkomst 19 juni 2012, UTwente

  Op 19 juni jl. heeft de IPC (Innovatie Prestatie Contracten) discussiebijeenkomst plaatsgevonden op de Universiteit Twente te Enschede.

  Bart Verkerke opende de bijeenkomst met het doornemen van de doelstelling van deze dag, en hij sprak de hoop uit op mooie samenwerkingsverbanden komend uit de discussiebijeenkomst. Na het welkomstwoord startte Ruud van de Bilt de discussiebijeenkomst met een voorlichting over de inhoud van de IPC. Er werd een matrix gepresenteerd met daarin de toepassingsgebieden en de in te zetten technologieën.

  Toepassingsgebieden zijn: Preventie, Revalidatie en Prothesiologie, en de in te zetten technologieën: serious Gaming, telemonitoring, leergedrag, sensoren en fabricage/ vermarkting.

  Projectvormings Matrix IPC

   

  Door één van de deelnemers werd opgemerkt dat binnen de gestelde voorwaarden van de IPC (minimaal 10 bedrijven dienen deel te nemen aan een cluster) het bijna onmogelijk is om 10 bedrijven op één onderwerp (project) te vinden. Ruud van de Bilt gaf aan dat het ook mogelijk is om meerdere onderwerpen (projecten) binnen zo’n cluster uit te voeren, zolang ze maar een gemeenschappelijk thema hebben (en dat is eenvoudig, want ze passen altijd binnen de matrix).

  Aansluitend op de presentatie werden de ingediende projecten voorgedragen. Zoals wel vaker gebeurt, worden dan andere deelnemers ook enthousiast door het zien van mogelijkheden.

  De lunch gaf de gelegenheid aan verder te praten over de plannen, gepresenteerd tijdens de ochtend. De discussie, die in het middagprogramma stond gepland, werd tijdens de lunch hierdoor al ingeleid.

  Na de lunch werden de deelnemers naar wens ingedeeld op onderwerp om hun mogelijkheden binnen een projectvoorstel te bespreken. Duidelijk was dat er binnen de onderwerpen Preventie en Prothesiologie voldoende belangstelling was om projectvoorstellen uit te werken. De discussies werden goed benut. In één groep werd tijdens de discussie flink onder de loep genomen wat wij als”jongere” weten van de “oudere” als het gaat om in balans en fit te blijven. Het bepalen van een motief wat een oudere beweegt was een zeer hot onderwerp tijdens de discussie.

  Ook werden er vragen gesteld vanuit het bedrijfsleven over de vertaalslag van een onderzoek naar een zinvol product. De vragen:“Als er onderzoeksresultaten liggen, hoe kunnen we deze dan dusdanig voorbereiden om door het bedrijfsleven over te nemen?” en “Wat maakt het product nou zo bijzonder en waarom is daarvoor de kennis van een onderzoeksinstelling nodig?” geven richting aan waarin SPRINT zich als organisatie sterk kan maken. Ook werd er gesteld dat een goede aansluiting van theorie naar een werkbare situatie voor een bedrijf zeer belangrijk is, alvorens een bedrijf zich gaat storten op een concept. Ondernemen is in deze tijd lastig, dus er moet wel een financieel gezonde resultaat zitten aan de onderneming wil een projectvoorstel worden opgepakt door een bedrijf.

  Als route hiervoor wordt voorgesteld:
  Problemen worden geformuleerd door clinici, vervolgens worden door universiteiten oplossingen aangedragen in de vorm van productontwerpen. Deze worden na succesvol getest te zijn overgedragen aan het bedrijfsleven, die ze uitwerkt tot serieproduct.
  Tot slot zal het serieproduct vervolgens in de kliniek worden getest.

  Tijdens de nabespreking van de discussieronde werd het idee geopperd om de al uitgevoerde prototypes kenbaar te maken aan de bij SPRINT aangesloten bedrijven en onderzoeksinstellingen, in de vorm van een overzicht. De bedoeling is om dit overzicht via een afgeschermde omgeving aan te bieden via de SPRINT website, en dat de bedrijven en onderzoeksinstellingen zich hierop kunnen inschrijven of suggestie kunnen indienen om tot een concrete samenwerking te komen en mooie producten te kunnen leveren.

  Tot slot werd de discussiebijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje, en uiteraard werd er uitgebreid nagepraat.

  Ondanks de niet al te grote opkomst was het een zeer geslaagde dag en hopen we met de nieuwe inzichten aan het werk te kunnen gaan om zowel bedrijven als de onderzoeksinstellingen te voorzien van de nodige samenwerking en concrete werksituaties.

  Herman Kuis

  Secretaris SPRINT