• nl
  • 10-06-2013

    Kennisagenda ZonMw vraagt expertise

    Als onderdeel van het Actieplan eHealth implementatieonderzoek is ZonMw gestart met het opstellen van een Kennisagenda. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De Kennisagenda Health bevat een overzicht van de eHealth onderzoeksactiviteiten die de komende jaren in Nederland prioriteit moeten krijgen.

    Op basis van de Kennisagenda eHealth  maakt ZonMw afspraken met relevante partners. Ervaringsdeskundigen kunnen het beste aangeven welke thema’s en onderwerpen onderdeel van de agenda moeten worden. Verder meldt ZonMw op haar website dat medio 2013 de call ‘Methoden en Hulpmiddelen’ zal worden opengesteld. De call heeft als doel bestaande kennis laagdrempelig beschikbaar te maken voor praktijk en beleid binnen het eHealth Actieplan.