• nl
 • SPRINT@Work voortgangsbijeenkomst op 26 oktober 2016

  What’s up en What’s next?

  Tijdens de voortgangsbijeenkomst van SPRINT@Work op woensdag 26 oktober in het UMCG Beatrixoord in Haren zijn deze vragen aan de orde geweest en beantwoord door de projectleider Hans Wortmann en de promovendi van de RUG en UMCG van SPRINT@Work.

  Daarnaast heeft ethica Els Maeckelberghe in haar presentatie “Mijn baas mag alles van me weten” gesproken over de verantwoordelijkheden en grenzen van werkgevers en werknemers bij het bevorderen van de gezondheid. Een belangrijk vraagstuk voor SPRINT@Work waar we in ons onderzoek, maar zeker ook bij de productontwikkeling en implementatie rekening mee moeten houden.

  Om niet alleen het onderzoek voor het voetlicht te brengen, maar vooral ook de resultaten te vertalen in de praktijk werd een demo gegeven van een alarmsysteem voor alleen werkenden waaraan we een kerntemperatuur sensor zullen toevoegen, werden ervaringen van deelnemers vanuit een ziekenhuis uit Drachten gedeeld en belichtte Ruud van de Bilt de ideeën over valorisatie in SPRINT@Work en in de bredere SPRINT context. We zijn op weg om een toolbox te ontwikkelen voor werkgevers om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. SPRINT@Work zet de eerste stappen, maar zal worden gevolgd door nieuwe projecten, zodat we de toolbox kunnen uitbreiden.

  Ter lering en vermaak werd de bijeenkomst afgesloten met een rondleiding door het revalidatiecentrum Beatrixoord, met toelichting op het gebruik van GRAIL (Gait Real-time Analysis Interactive lab) bij de revalidatie van patiënten en toelichting op het inspanningslab waar ook een aantal van onze producten zijn uitgetest.

   

  image