• nl
  • 24-05-2016

    Project Adaptieve Hulpmiddelen naar laatste ronde Perspectief

    Binnen het onderzoeksprogramma Perspectief van de Technologie Stichting STW is de projectaanvraag Adaptieve hulpmiddelen die zich aan de gebruiker aanpassen doorgedrongen tot de tweede ronde. De opstellers worden nu uitgenodigd een uitgewerkt voorstel te schrijven. Huidige hulpmiddelen hebben maar een beperkte mate van instelbaarheid, waardoor de gebruiker zich aan het apparaat moet aan passen, tot er uiteindelijk een soort optimum wordt bereikt. Dit is echter vaak niet geheel toereikend aan de gebruikersvraag. Om de bruikbaarheid van de ondersteuning te verbeteren is een betere interactie tussen gebruiker en technologie noodzakelijk.

    Hoofdindieners van het Perspectief-initiatief zijn: Bart Koopman (UTwente), Just Herder (TUDelft), Bart Verkerke (UMCG), Imelda de Groot (UMC St Radboud) en Jaap Harlaar (VUmc). Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps is verplicht.