• nl
 • 19-06-2012

  Publicatie: gereviseerde norm classificatie van hulpmiddelen

   

  ISO 9999 ‘Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen’

  Op 4 juni 2012 publiceerde NEN de nieuwe vertaling van de internationale norm ISO 9999 ‘Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen’. Deze norm ligt aan de basis van allerlei afgeleide producten, zoals declaratiesystemen, Cliq en zoeksystemen voor cliënten en zorgprofessionals.

  Bron: website NEN

  In Nederland doen naar schatting jaarlijks 2,5 miljoen mensen een beroep op hulpmiddelenzorg. Met de juiste hulpmiddelen kunnen deze mensen volwaardig meedoen in de maatschappij.

  Eenheid van taal

  Functioneringsgerichte toewijzing van hulpmiddelen kan nog altijd beter. Het is zaak om inzichtelijk te maken waar een cliënt behoefte aan heeft en de juiste medische hulpmiddelen in te zetten. Alle fasen in het proces van toewijzing van hulpmiddelen hebben een eigen ondersteunende systematiek. Om de hulpmiddelenzorg doelmatig, efficiënt en effectief te maken, wordt eenheid van taal nagestreefd. Om dat te bewerkstelligen, wordt een beroep gedaan op classificatie en terminologie. Zonder eenheid van taal, met behulp van classificatie en terminologie, is communicatie over hulpmiddelen onmogelijk en komt de uitwisseling tussen verschillende partijen als de fabrikant, de zorgprofessional, de financier en de eindgebruiker van de hulpmiddelen niet tot stand.

  Nederlandse vertaling van ISO 9999

  De internationale norm ISO 9999 voorziet in die vraag. ISO 9999 bevat een classificatiesysteem van hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen. De norm is bedoeld om onderlinge communicatie te bevorderen over ge- en verbruik van hulpmiddelen. Het gaat hierbij vooral om toepassingen binnen informatiesystemen voor bijvoorbeeld verstrekking, registratie en administratie. Zowel ontwikkelaars, leveranciers en verstrekkers als de gebruikers hebben de beschikking over een gestructureerd overzicht van technische hulpmiddelen.
  In Nederland vormt ISO 9999 de basis van onder meer GPH en Cliq. Om nationaal gebruik van de norm te vergemakkelijken, is er een nationale vertaling gemaakt.

  Meer informatie

  Bestel ISO 9999 online of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail.
  Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces, neem contact op met NEN Gezondheidszorg, telefoon (015) 2 690 403 of stuur een e-mail.