• nl
 • 13-11-2013

  1,2 miljoen euro voor SPRINT@Work

   foto sprint@work

  We staan voor een belangrijke uitdaging om de vergrijzende beroepsbevolking zo lang mogelijk gezond en  effectief inzetbaar te houden. Alleen op deze manier kunnen we onze maatschappelijke productiviteit en groei op peil houden. Dit is ook het centrale thema van het Sociaal Akkoord dat het Kabinet en de sociale partners in april 2013 hebben gesloten, en dat uitgewerkt zal worden in de verschillende sectorplannen. Als gevolg van de vergrijzing neemt in de westerse wereld de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking aanzienlijk toe. Ouder worden gaat gepaard met fysieke en cognitieve veranderingen die van invloed zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. Niet voor niets heeft de Europese Unie de demografische verandering als een van de centrale  thema’s benoemd en het Europese beleid tot en met 2020 hierop toegespitst. De ambitie van SPRINT@Work is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gezonde en duurzaam inzetbare arbeidspopulatie in Noord-Nederland. Deze ambitie vertaalt SPRINT@Work in de volgende doelstelling:

  –  Ontwikkelen van monitoring-producten: innovatieve producten op het gebied van sensortechnologie die cognitieve en fysieke prestaties objectief meetbaar te maken en die bijdragen aan de bewustwording van de werknemer over eigen prestaties.

  –  Ontwikkelen van interventie-producten: nieuwe interventies die het fysiek en cognitief functioneren verbeteren en de werknemer ondersteunen compensatiemechanismen te ontwikkelen om zo disbalans in de belastbaarheid te reduceren en zelfs te voorkomen.

  –  Testen van monitoring-producten en interventie-producten in zowel gecontroleerde- als wel praktijksituaties en het opzetten van het bijbehorende noodzakelijke telemonitoringsysteem. Bij het testen in praktijksituaties zullen de launching customers een cruciale schakel vormen.

  –  Ondersteunen van de valorisatie van producten en diensten door technische- en economische risicobeheersing  en inzet van deskundigen van het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap.

  Om deze doelstellingen te realiseren bundelt SPRINT@Work de in Noord-Nederland aanwezige kennisinfrastructuur op het gebied van biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multimedia toepassingen, gaming, sensortechnologie en monitoring. Deze combinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om innovatieve technieken te ontwikkelen en bovenal deze technieken succesvol toe te passen om zo een gezonde werkplek te realiseren voor oudere werknemers. Om dit laatste te bewerkstelligen participeren binnen Sprint@Work werkgevers in Noord-Nederland om oplossingen in de praktijk te testen en zo nodig aan te passen aan de specifieke omstandigheden.

  SPRINT@Work zal in Noord-Nederland leiden tot een arbeidspopulatie die langer, gezonder en productiever kan doorwerken. SPRINT@Work zal ook leiden tot economische ontwikkeling omdat bedrijven die de innovatieve technieken leveren hun positie op de Europese en mondiale groeimarkt aanzienlijk zullen versterken.