• nl
 • 14-01-2014

  SPRINT krijgt subsidie uit STW-perspectief

  Het programmavoorstel Symbionics: Co-adaptive Assistive Devices, geïnitieerd door UTwente, is onlangs gehonoreerd door STW-perspectief. Dit is bekend gemaakt op de website van STW.

  Programmaleider is prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman (Universiteit Twente). Samenwerking van Universiteit Twente, TU Delft, Vrije Universiteit, Radboud Universiteit, UMC Groningen, Maastricht UMC, drie kennisinstituten, twaalf bedrijven en zes  andere organisaties.

  Steeds meer mensen met een lichamelijke beperking vertrouwen in het dagelijks leven op ondersteuning via een hulpmiddel; een zogenaamd “assistive device”. Dergelijke hulpmiddelen verbeteren de mogelijkheden om functioneel te blijven bewegen, ook als er door bijvoorbeeld een spierziekte minder spierkracht is. De traditionele mechanismes zijn statisch en passen zich niet aan de omgeving of een specifieke taak aan. Doel van dit programma is om mechanismes te ontwikkelen, die zich automatisch aanpassen aan de (wisselende) eigenschappen en wensen van de gebruiker. Dit wordt gerealiseerd door slimme ontwerpen te combineren met regelsystemen, die zichtzelf kunnen aanpassen.  De patiënt of gebruiker kan hierdoor beter omgaan met veranderingen, zoals bij het verergeren van de ziekte, veranderende omgevingen (bij wandelen op een andere ondergrond) of wijzigingen van taken, wat het onafhankelijke functioneren ten goede komt.

   

   

   

   

   

   

  De armondersteuning met gewichtscompensatie zorgt ervoor
  dat de patiënt de arm met minimale krachtsinspanning omhoog kan houden.

  Bron: website STW