• nl
 • 2-05-2013

  Topsectoren subsidie TIPS en SAFE

  Binnen de Topsector Life Sciences & Health zijn twee SPRINT-initiatieven gehonoreerd: SAFE en TIPS.  

  De aanvraag is een gezamenlijk initiatief van Roessingh Research & Development in Enschede en SPRINT. Voor beide projecten en voor het management van SPRINT is in totaal 625.000 euro beschikbaar voor een periode van drie jaar. 

  Binnen het project SAFE, Self-Administered Functional walking Exercise, zal een trainingtool worden ontwikkelen voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad. Het hoofddoel van het SAFE project is de ontwikkeling van een innovatief trainingssysteem die ​veilige en zelfstandige training van balans en loopvaardigheid in de (semi-)klinische setting kan realiseren. Het verbeteren van balans en loop-vaardigheid zijn belangrijke thema’s bij CVA-revalidatie. Momenteel worden patiënten met een beperkte loopvaardigheid individueel behandeld en vanwege de veiligheid continu gesuperviseerd. Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal patiënten toenemen, terwijl het aantal professionals zal afnemen. Hierdoor zal deze een-op-een training van balans en mobiliteit onder druk komen te staan in de (semi-)klinische praktijk. 

  The Ideal Prosthesis Selection (TIPS)

  Binnen het project TIPS, The Ideal Prosthesis Selection, zal een prothese worden ontwikkeld die zich aan de gebruiker aanpast. Ontwikkelingen in protheseontwerp worden op dit moment gestuurd door toenemende technische mogelijkheden. Het gevaar is dat dit kan leiden tot prothesen die technisch goed functioneren maar slechts een beperkte functionele meerwaarde hebben. Prothese-ontwikkeling moet daarom nadrukkelijker gebaseerd worden op de behoeften van personen met een amputatie. Het TIPS-project heeft als doel het effect van protheseknieën met uiteenlopende biomechanische eigenschappen op het looppatroon op individueel niveau te bestuderen. Deze kennis kan gebruikt worden om protheseontwikkeling beter af te stemmen op de behoeften van het individu. Kennis die op korte termijn zou kunnen leiden tot een betere indicatiestelling voor het voorschrijven van prothesen. Het TIPS project brengt tevens het herstel van loopfunctie in kaart na een amputatie om in een later stadium het effect van verschillende prothesen te kunnen kwantificeren in het eerste jaar na amputatie.