• nl
 • 5-12-2014

  Subsidieprogramma fonds Nuts Ohra

  Meer veerkracht, langer thuis

  De Nederlandse bevolking zal de komende jaren niet alleen toenemen, maar ook steeds ouder worden. Op dit moment is zestien procent van de Nederlanders ouder dan 65 jaar, terwijl in 2040 ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 plus zal zijn. Opvallend is dat vooral het aantal 75 plussers zich tussen nu en 2040 verdubbelt. Dat wordt voor ouderen en hun naasten zelf een enorme uitdaging, maar ook voor de overheid. Welke zorg is nodig en hoe moet die georganiseerd worden?
  Ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Ook de Nederlandse overheid stuurt aan op zelfredzaamheid en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Pas als ouderen zich met behulp van hun omgeving niet meer thuis kunnen redden, volgt door de gemeente of zorgverzekeraar gefinancierde zorg.

   

  Het doel van dit subsidieprogramma:

  Alleenstaande ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zo vitaal mogelijk zelfstandig laten wonen, dat is het doel van dit programma. Dit willen we op twee manieren bereiken:

  1 door het financieren van vernieuwende en duurzame projecten die ervoor zorgen dat deze
  ouderen meer bewegen en meedoen aan sociale activiteiten, en op die manier hun netwerken vergroten.

  2 daarnaast ondersteunen we de verspreiding van succesvolle initiatieven, door projecten die al bestaan, op meer plekken en voor meer alleenstaande ouderen beschikbaar te maken.

  Voor het volledige artikel en uitleg over subsidiemogelijkheid, klik hier