• nl
 • 27-03-2013

  SPRINT Symposium 2013: “In Beweging Komen”.

  SPRINT symposium

  Afgelopen januari hield het Centre of Research Expertise SPRINT voor een enthousiaste zaal zijn jaarlijkse symposium in het UMCG. Thema van het symposium was: “In Beweging Komen”.  Een thema dat volgens Bart Verkerke van SPRINT in meerdere opzichten de roos trof. Verkerke: ‘Hoewel je in het kader van SPRINT beter kunt spreken van Volop In Beweging Zijn. We zijn nu een jaar bezig met wetenschappelijk onderzoek en de eerste resultaten uit de onderzoeksprojecten worden al zichtbaar.’ Het lopende jaar 2013 voorspelt meer goeds. ‘We hebben meerdere aanvragen voor projectsubsidies lopen, die naar we verwachten, een goede kans  hebben op financiering,’ vertelt Verkerke.

  Binnen SPRINT werken inmiddels tientallen deelnemers  aan 14 onderzoeksprojecten. Diverse lopende projecten werden tijdens de bijeenkomst in Groningen nader toegelicht. Hans Rietman, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Revalidatietechnologie, hield een voordracht over revalidatie in de thuissituatie. Hij ging in zijn voordracht in op de ondersteunende mogelijkheden die robotica kan spelen bij thuisrevalidatie. Bert Otten, hoogleraar  Neuromechanica en Prothesiologie, richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van een onderbeenprothese voor een verbeterde zijwaartse balans, promovendus Esar van Hal lichte dit onderzoek toe. Klaas Postema, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, informeerde de aanwezigen over zijn zoektocht naar een nieuwe horizon die beter lopen na revalidatie mogelijk moet maken.

  Serious gaming

  Dr. Claudine Lamoth, medewerker Bewegingswetenschappen ging in op het verbeteren van de balans bij ouderen door serious gaming.  Vanuit SPRINT is een ontwikkeltraject gestart met als doelstelling het ontwerpen van een exergame (serious gaming tool) voor senioren  ter verbetering van de houdingscontrole (balans). De exergame wordt ontwikkeld voor de thuissituatie revalidatie en zal de gebruiker directe feedback geven en de voortgang op afstand monitoren.

  Wordt vervolgd op het SPRINT-symposium in 2014