• en
 • nl
 • Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies for improved mobility

  LAATSTE NIEUWS
  Kick-off IMDI 2.0: van innovatie naar zorgrevolutie
  Zorg betaalbaar én persoonlijk houden

  Zorginnovatieplatform Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) schakelt naar de tweede versnelling. Over 5 jaar levert het platform zorginnovatie die 10 miljoen uur aan zorg-tijd vermindert of vervangt in de zorg (417.000 zorgdagen). De door IMDI ontwikkelde zorgtechnologie bespaart in 2030 ongeveer 50 miljoen uur aan zorgtijd zonder dat de kosten van die zorg toenemen.

  Kwaliteit van leven
  Bij het huidige zorgbeleid verdubbelen de kosten van de zorg tot een bedrag van 174 miljard euro in 2040 door demografische ontwikkelingen en sterke toename in welvaart. Implementatie van door het IMDI ontwikkelde zorgproducten en zorgtechnologie is een belangrijke stap op weg naar een cultuuromslag van preventie en zelfregie die zorgkosten drukt en de kwaliteit van leven verhoogt.

  SPRINT is een Center of Research Excellence dat in 2011 is opgericht. Het richt zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen, een doel dat in onze sterk vergrijzende westerse samenlevingen steeds belangrijker wordt.
  Centraal binnen SPRINT staat het realiseren van Smart Mobility Devices: slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De nieuwe apparatuur voorkomt afname van mobiliteit, zowel thuis als in de werksituatie. Het zorgt ook voor betere revalidatie, zoveel mogelijk bij de mensen thuis. Daarnaast ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen.

  De nieuwe technologieën worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met: Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit GroningenUniversiteit Twente,  verschillende bedrijven en instellingen.

  Heeft u een idee voor een project?

  Sprint is op zoek naar nieuwe projecten: u kunt uw idee indienen via dit formulier.

  Lopende projecten

  Slider by IWEBIX