• nl
 • en
 • Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies; Personalised Technology for more healthy years.

  LAATSTE NIEUWS januari 2020

  Happy New Year! Bij de start van 2020 lanceert het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) twee nieuwe activiteiten: (1) een financieringsronde om zorginnovatie naar de markt te brengen en (2) een symposium over de mogelijkheden van AI en big data bij het ontwikkelen van user-centered design.

  Drie miljoen euro om zorginnovatie zichtbaar te maken
  (1) De subsidieoproep ’IMDI Technologie voor bemensbare zorg: Demonstratieprojecten’ richt zich op Medische innovatie, Extramurale zorg, Chronische aandoening en Zorgpersoneel. Deadline van indienen is 28 april 2020. De subsidieoproep biedt innovatief en veelbelovend onderzoek de kans vanuit het onderzoek de stap naar toepassing in de praktijk te zetten (valorisatie). Demonstratieprojecten richten zich op het verder ontwikkelen van technologische innovaties die reeds gevalideerd zijn in het lab tot het niveau van een Minimal Viable Product. De subsidieoproep staat open voor economisch kansrijke innovaties in het medisch technologische veld die zich richten op het ondersteunen of vervangen van zorgpersoneel of op het verminderen van de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen met focus op zorg in de eigen leefomgeving. Meer info: zie subsidies en regelingen
  (2) Symposium AI en big data
  Op 5 maart a.s. organiseert het IMDI-genootschap een symposium over Artificial Intelligence (AI). Tijd: 9.30-12.00 uur; locatie: Jaarbeurs in Utrecht. Het symposium zal inzicht geven in de mogelijkheden van AI en big data, een voorbeeld van een lopend project presenteren en mogelijkheden voor subsidies inventariseren. Het symposium wordt gehouden voorafgaand aan de LSH-PPS-dag. Meer info: zie agenda

  SPRINT is een Center of Research Excellence dat in 2011 is opgericht. Het richt zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen, een doel dat in onze sterk vergrijzende westerse samenlevingen steeds belangrijker wordt.
  Centraal binnen SPRINT staat het realiseren van Smart Mobility Devices: slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De nieuwe apparatuur voorkomt afname van mobiliteit, zowel thuis als in de werksituatie. Het zorgt ook voor betere revalidatie, zoveel mogelijk bij de mensen thuis. Daarnaast ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen.

  De nieuwe technologieën worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met: Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit GroningenUniversiteit Twente,  verschillende bedrijven en instellingen.

  Heeft u een idee voor een project?

  Sprint is op zoek naar nieuwe projecten: u kunt uw idee indienen via dit formulier.

  Lopende projecten

  Slider by IWEBIX