• nl
 • en
 • Intuitive Natural Prosthesis UTilization (INPUT)

  Prothesegebruikers zijn gefrustreerd over de technologie die op dit moment beschikbaar is. Het hoofddoel van INPUT is het vertalen van de klinisch relevante resultaten van eerder onderzoek naar geavanceerde aansturing van armprothesen van het laboratorium naar praktische oplossingen voor de eindgebruikers direct na het aandoen van de prothese, onder het motto ‘aandoen en klaar’.

  Project INPUT  streeft ernaar om de aansturing van complexe armprothesen eenvoudig te maken. De meest geavanceerde standaard protheseaansturing die op dit moment in de handel is, is meer dan veertig jaar oud. Deze is verouderd en belemmert de introductie van zeer verfijnde prothesen.

  Untitled

  Otto Bock, Michelangelo hand.

  Door gedurende het hele project veel te testen met eindgebruikers (amputatiepatiënten) kan gericht een prototype worden ontwikkeld dat daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden. Zodoende wordt de technologie uit het laboratorium vertaald naar hoogwaardige gebruiksklare technologie op niveau 8 (TRL, HORIZON 2020). Het project is afhankelijk van de samenwerking tussen academisch onderzoek, industrie en klinische partners, en vertegenwoordigt daarmee de gehele waardeketen op het gebied van geavanceerde armprothesen. Dit waarborgt de ontwikkeling van stabiele, draagbare en praktische prototypes.

  Het project bouwt voort op de prestaties die behaald zijn in de EU FP7 IAPP-projects AMYO (Grant No. 251555, 2011-2014) and
  MYOSENS (Grant No. 286208, 2012-2015), deze waren gericht op verbetering van signaalontvangst en signaalverwerking voor geavanceerde aansturing van armprothesen.  De projecten waren zeer succesvol en ontvingen zowel nationaal als internationaal de hoogste erkenning.

   

  Het doel van dit project is:

  Het doel van INPUT is om de resultaten die verkregen zijn in laboratoria verder te ontwikkelen tot een klinisch en commercieel haalbaar medisch product. De concepten die het mogelijk maken voor INPUT om hierop voort te bouwen zijn:

  • betrouwbare, gemakkelijk toe te passen, kosteneffectieve signaalontvangst
  • betrouwbare, krachtige realtime signaalverwerking
  • kwantificering van de reële baten voor patiënten
  • optimalisering van training voor eindgebruikers
  • herhaalde klinische testen gedurende het hele project.

  Het werk van INPUT is opgedeeld in 9 werkpakketten.

  WP8 en WP9 zijn gerelateerd aan SPRINT, zij vertegenwoordigen de functionele eenheden die nodig zijn om de doelstellingen van het project te verwezenlijken.

  WP1: coordinatie.
  Otto Bock Healthcare Products GmbH (OBHP), Austria.

  WP2: verspreiding, communicatie en exploitatie.
  Otto Bock Healthcare Products GmbH (OBHP), Austria.

  WP3: systeem integratie.
  Otto Bock Healthcare Products GmbH (OBHP), Austria.

  WP4: signaal acquisitie hardware.
  Otto Bock Healthcare GmbH (OBG), Austria.

  WP5: EMG modellen.
  Universitaetsmedizin Goettingen  (UMG-GOE), Germany.

  WP6: machine learning.
  Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA)/ Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera Italiana (SUPSI), Switzerland.

  WP7: evaluatie paradigma.
  Orthopädisches Spital Speising GmbH (OSS), Austria.

  WP8: patiententraining. …lees meer

  WP9: klinische testen. …lees meer

   

  Referenties