• nl
 • en
 • SPRINT @Work

  Als gevolg van de vergrijzing neemt in de westerse wereld de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking aanzienlijk toe. De gevolgen hiervan voor het arbeidsproces zijn groot. Ouder worden gaat gepaard met fysieke en cognitieve veranderingen die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. Niet voor niets heeft de Europese Unie de demografische verandering als een van de centrale thema’s benoemd en het Europese beleid tot en met 2020 hierop toegespitst. We staan voor een belangrijke uitdaging om de vergrijzende beroepsbevolking gezond en duurzaam inzetbaar te houden. 

  SPRINT@Work.

   

  Een belangrijk doel van SPRINT@Work is het bijdragen aan deze ambitie door de in Noord-Nederland aanwezige kennisinfrastructuur op het gebied van duurzame inzetbaarheid te bundelen.  We brengen een aantal kennis-instellingen (UMCG, RuG, Hanze Hogeschool, NHL) samen met een cluster van bedrijven in de  biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multi-media toepassingen, gaming, sensortechnologie en (tele)monitoring. Deze combinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om innovatieve technieken te ontwikkelen en bovenal deze technieken toe te passen om de inzetbaarheid van medewerkers te monitoren en op peil te houden, en een passende werkomgeving te realiseren voor oudere werknemers. Om dit te bewerkstelligen participeren binnen SPRINT@Work werkgevers in Noord-Nederland om innovatieve producten en technieken in de praktijk te testen en zo nodig aan te passen aan specifieke omstandigheden.

  De ambitie van SPRINT@Work is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een duurzaam inzetbare arbeidspopulatie in Noord-Nederland. Om dit te realiseren worden innovatieve producten ontwikkeld en toegepast op het gebied van sensortechnologie en (tele)monitoring die werknemers helpen om zowel hun cognitieve als fysieke prestaties te meten en te verbeteren. Dit betreft grofweg 2 typen werknemers, namelijk kantoorpersoneel en werknemers met fysiek zwaar werk.

  Voor het kantoorpersoneel is een eerste toolbox gerealiseerd waarmee de volgende risicofactoren worden gemeten en interventies worden aangeboden:

  • Zitgedrag
  • Fysieke activiteit
  • Alertheid
  • Omgevingsfactoren
  • De toolbox bevat concreet:

  • Een bureaustoel met sensoren in zitting en rugleuning, die zitgedrag en zitduur kan monitoren; en door middel van een een trilsignaal de gebruiker attendeert op een verkeerde zithouding
  • Een activiteitentracker die slaap en verschillende vormen van activiteit meet en de gebruiker advies geeft over het verbeteren van het activiteitenpatroon
  • Een alertheidssysteem, dat op basis van toetsenbordgebruik kan bepalen, of de gebruiker nog alert is en feedback geeft via monitor als de gebruiker niet meer alert is
  • Een omgevingstracker, die temperatuur, vochtigheid, geluid, lichtintensiteit en -kleur meet, en advies geeft aan de gebruiker over optimalisering van het binnenklimaat
  • Een ICT-systeem, dat signalen van de sensoren opvangt en verwerkt en dat met de gebruiker communiceert
  • Voor fysiek zwaar werk is een breed spectrum aan meet- en interventieproducten in ontwikkeling, waaronder:

  • Beperken van omgevingsgeluid middels aktieve gehoorbescherming
  • Meten van de energetische belasting middels een maskerloze ademgas analyser
  • Meten van de kerntemperatuur – geïntegreerd in werkkleding en beschermende pakken
  • Beperken van de nekbelasting bij chirurgen middels een exoskelet
  • Meten van de rugbelasting middels een sensorpak
  Samenwerking

  Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG): Dataverwerking en telemonitoring
  A. (Anne) Bonvanie-Lenferink  (promovenda)
  J.C. (Hans) Wortmann (projectleider)

   

  Faculteit Medische Wetenschappen (UMCG): Ethiek, Medische Ethiek

  E.L.M. (Els) Maeckelberghe (projectleider)

   

  Centrum voor Revalidatie (UMCG): Fysieke knelpunten
  C. (Charissa) Roossien (promovenda)
  G.J. (Bart) Verkerke
  M.F. (Michiel) Reneman

   

  Sociale Geneeskunde (UMCG): Eisen, wensen van de gebruikers en veldexperimenten
  S. (Sander) Spook
  S. (Sandra) Brouwer
  U. (Ute) Bültmann
  W. (Wendy) Koolhaas

   

  Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen (RUG): Cognitieve knelpunten
  M. (Marlon) de Jong (promovenda)
  M.M. (Monicque) Lorist

   

  Projectmanagement:
  R.P.B. (Ruud) van der Bilt (RUG)

   

  Pilotbedrijven
  NAM
  Engie
  Oosterhof-Holman
  Reym-groep
  UMCG

   

  Ontwikkelbedrijven
  aXtion
  CGI

  Flokk

  Inbiolab
  KWIC
  Limis
  Mobile
  Negotica
  PriHealth
  Smartervision
  Tizin
  Umaco
  Vitalinq

   

  Contact:
  J.C. (Hans) Wortmann, RuG.