• nl
 • MERLIN: hoMEcare aRm rehabiLItatioN

  Patiënten die een beroerte hebben gehad kunnen door veel revalidatietraining (gedeeltelijk) functioneel herstellen van een beroerte. Robot-ondersteunende training is eerder al aangetoond effectief te zijn als een goedkoper en bruikbaar alternatief voor conventionele therapieën (Mehrholz e.a. 2012; Veerbeek e.a. 2017). In het MERLIN project gaan we kijken naar de revalidatie van de bovenste extremiteit met behulp van de ArmAssist en het Antari Homecare platform.
  De ArmAssist is een betaalbaar en simpel hulpmiddel dat draadloos gekoppeld is aan een computerscherm. De patiënt kan de ArmAssist besturen door zijn arm in de orthese te leggen en de handgreep vast te houden. Bij het bewegen van de arm volgt de muis op het scherm de beweging. Om het trainen interessant te houden geeft het Antari Homecare platform de mogelijkheid verschillende spellen te spelen. De patiënt krijgt inzicht in zijn/haar verbeteringen over de tijd. Alle resultaten zijn ook inzichtelijk voor de behandelaar.

  Doel van het project:
  Het doel van deze studie is de effectiviteit van de ArmAssist en Antari Homecare in de thuissituatie op armfunctie te onderzoeken. Als tweede doel gaan we de gebruikerservaring van de patiënt evalueren.

  Samenwerking

  Projectleider:

   J.M. (Juha) Hijmans, UMCG

  Referenties

  Mehrholz, J., Hädrich, A., Platz, T., Kugler, J. & Pohl, M. Electromechanical and robot-assisted arm training for improving generic activities of daily living, arm function, and armmuscle strength after stroke (Review). Phys. Rev. Lett. 80, 2967 (2012).

  Veerbeek, J. M., Langbroek-amersfoort, A. C., Wegen, E. E. H. Van, Meskers, C. G. M. & Kwakkel, G. Effects of Robot-Assisted Therapy for the Upper Limb After Stroke : A Systematic Review and Meta-analysis. Neurorehabil. Neural Repair 31, 107–121 (2017).