• nl
  • Ambroise

    Ambroise is een dynamische Nederlandse onderneming die producten ontwikkelt en produceert ten behoeve van de mens met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Hieronder vallen bijvoorbeeld beugelsystemen voor mensen met verlammingen aan armen of benen (orthesen) of producten die lichaamsdelen vervangen (prothesen). Onderdeel van het motto van Ambroise (“dat past bij je lichaam”) is controle, de gebruiker moet controle hebben over het product en niet andersom. Wat de gebruiker nog wel kan, moet het product toestaan en niet verder inperken.

    Within SPRINT, Ambroise will offer its expertise on the development of orthoses and prostheses for improving the rehabilitation process.

    Ambroise