• nl
  • Wireless Value

    Wireless Value heeft een brede expertise op het gebied van radio- en antennetechnologie en de daarbij behorende signaalverwerking. Wij voeren projecten uit en hebben producten waarbij gebruik gemaakt wordt van draadloze technieken. Onze engineers werken samen in projecten om draadloze technologie en embedded software zo te ontwikkelen dat er een stabiel platform ontstaat voor draadloze informatie overdracht. Ook in de zorg voor ouderen wordt ons platform toegepast.

     

    Wirelessvalue, Emmen