• nl
  • Plaza Sportiva

    Enerzijds is Plaza Sportiva een klassiek fitnesscentrum en anderzijds ontwikkelt Plaza Sportiva interventies om de leefstijl van mensen postief te beinvloeden. We doen dit door persoonlijke, 1 op 1, coachtrajecten en gebruiken hiervoor diverse platformen en wearables. Voor de ontwikkeling werken we samen met de HAN, de Hanzehogeschool, de Leefstijl Acamedie en het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

    Plazasportiva