• nl
  • Negotica Development Projects

    Negotica Development Projects koppelt mensen aan technologie. Zo worden bij Negotica er constant nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van verbindingen en aansturingen ontwikkeld. Voor volgende innovaties worden er bij Negotica vragen gesteld die in eerste instantie minder realistisch lijken. Wat als het gebouw reageert op mensen en andersom? Kan ik met een beweging van mijn hand de gordijnen sluiten? Vanaf hier is “the sky the limit”.

    Voor oudere mensen die lijden aan dementie heeft Negotica belevingstechnologie bedacht. Voor instellingen en verzorgers zorgt Negotica met NGenius voor domotica oplossingen die tijd en geld besparen. Op vergelijkbare wijze en aanvullend zijn er oplossingen voor huisautomatisering, duurzaamheid en veiligheid/beveiliging in combinatie met diverse aansturingsmogelijkheden. In het kader van Healthy Ageing participeert Negotica in projecten voor gezond ouder worden en autonoom leven. Met Carebro heeft Negotica een systeem ontwikkeld voor praktische breinaansturing. Voor innovatie in de zorg heeft Negotica in 2012 de Support Innovatieprijs is gewonnen.

    Met een eigen open platform voor integratie en visualisatie staat Negotica Development Projects voor het leggen van verbindingen en projectmanagement. Het is deze expertise welke wij graag toevoegen aan het SPRINT portfolio. Daarnaast hebben wij ruimtes beschikbaar voor presentaties, workshops en creatieve sessies.

    Negotica Development Projects