• nl
  • Motion Projects

    Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie die kwaliteit van leven van mensen met bewegingsproblemen daadwerkelijk verbetert, is nauwe samenwerking tussen uiteindelijke gebruikers en experts op medisch en technisch vlak essentieel.

    Motion Projects brengt experts uit verschillende disciplines, zoals technische wetenschappen, revalidatiegeneeskunde, patiëntenzorg en industrie samen om door middel van onderzoek innovaties tot stand te brengen. Uiteindelijk dient dit te resulteren in de ontwikkeling van commercieel verkrijgbare producten die bijdragen aan verbetering van kwaliteit van leven van de gebruikers.

    Motion Projects, Utrecht