• nl
 • en
 • Toegepaste digitale technieken voor het aanmeten van prothesen

  De huidige methode van het aanmeten van een prothese aan een stomp wordt gerealiseerd op basis van een gipsafdruk. Van de stomp wordt een gipsafdruk gemaakt en aan de hand van de gipsafdruk wordt de uiteindelijke koker gemaakt die de fitting verzorgd van de prothese aan de patiënt. Deze procedure kent een aantal nadelen.

  • Het is een bijzonder klantonvriendelijke methode.
  • Het is een bijzonder tijdrovend en mede daardoor relatief kostbaar proces.
  • De uiteindelijke vorm van de koker wordt gerealiseerd door correctie van de afdruk door de instrumentmaker. Dit is impliciete (vak)kennis die zeer persoonafhankelijk is  en moeilijk in beleid om te zetten is.
  • Het is van belang de vorm van de koker te bewaren voor een zeker periode als voorbeeld voor mogelijke vervanging. Dit vraagt bijzonder veel ruimte en de gipsafdruk is bovendien kwetsbaar. Deze “data-opslag” is dus bijzonder onbetrouwbaar kostbaar. De huidige methode is moeilijk reproduceerbaar en dus onnodig duur.

   

  In de industrie zijn reeds CAD/CAM technieken ruim voor handen. Echter, dan gaat het over het algemeen om markten met grote aantallen. De orthopedische markt is een markt met industrieel gezien bijzonder kleine aantallen (voorbeeld; in Nederland worden er 4000 prothesen per jaar aangemeten bij patiënten). Daarnaast spelen er specifieke aspecten bij deze toepassing een belangrijke rol. Eén van die aspecten is, dat de gescande stompvorm achteraf moet worden gecorrigeerd voor weke delen aan de stomp.

  Het doel van dit project

  Het doel is te komen tot een werkbare CAD/CAM techniek op basis van bestaande technologie die toepasbaar is voor het gipsloos aanmeten van prothesen en die economische haalbaar is, voor de cliënt minder belastend is dan huidige gipsmethodiek, een kortere doorlooptijd, lagere aanmeetkosten, beter reproduceerbaar is  en waarvan het resultaat minder persoonsafhankelijk is.

  Samenwerking:

  Projectleider:
  B. (Bram) Hulzebos, OIM

   

  Contact industrie:  
  G.J. (Bart) Verkerke, UMCG

   

  Partner:
  OIM Orthopedie

   

  Klinische testen:
  K. (Klaas) Postema, UMCG

   

  Contact:
  Secretariaat SPRINT, UMCG