• nl
 • en
 • The Ideal Prosthesis Selection (TIPS)

  Per jaar worden in Nederland ongeveer 700 transfemorale amputaties uitgevoerd [Geertzen, 2008]. Hoewel niet elke Patiënt met een Transfemorale Amputatie (PTFA) weer zal kunnen lopen, laten deze cijfers zien dat er behoefte is aan het voorschrijven van protheses [Rietman, 2007]. Recent is er steeds meer nadruk op het rechtvaardigen van de indicatie bij het voorschrijven van protheses.

  Er is echter niet altijd een op bewijzen gestelde indicatie mogelijk omdat er weinig bekend is over welk type prothese het meest geschikt is voor welk type patiënt [Van der Linde, 2004]. Behalve het feit dat dit zou kunnen leiden tot plaatselijke afwijkingen in het voorschrijven van protheses, kan het ook leiden tot onder- of overbehandeling [CBO, 2011]. Praktisch gezien zou dit kunnen betekenen dat protheses niet optimaal functioneren, met als gevolg dat PFTA’s niet optimaal functioneren in het dagelijks leven. Op basis hiervan stelt de conceptrichtlijn ‘Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit’ van het CBO dat ‘welk type prothese voor welk type patiënt’ een van de meest essentiële vragen is voor de nabije toekomst.

  Het doel van dit project:

  Het doel van het TIPS-project is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is het natuurlijke herstel van de loopvaardigheid van PTFA’s?
  • Wat is het effect van verschillende typen protheses op de loopvaardigheid van PTFA’s met een stabiel looppatroon?
  • Welke geldige en betrouwbare resultaatmaatregelen zouden kunnen worden toegepast om het effect van verschillende typen prothesen op het looppatroon van PTFA’s met een stabiel looppatroon te kwantificeren?

   

  Het verwerven van:

  • Meer kennis over de interactie tussen individuele patiënten en hun prothese en de relatie met kenmerken van de patiënt.
  • Inzicht in het natuurlijke herstel van de loopvaardigheid van PTFA’s in termen van kinematische en kinetische variabelen, spieractiveringspatronen en zuurstofverbruik.
  • Inzicht in de verschillende manieren van lopen van PTFA’s met een stabiel looppatroon.

   

  En:

  • Ontwikkeling en/of evaluatie van geldige en betrouwbare resultaatmaatregelen om de interactie tussen patiënt en prothese in PTFA’s met een stabiel looppatroon te kwantificeren.
  Referenties