• nl
 • en
 • Rehab-4-Life voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

  NAH -getroffenen ervaren de overgang van de (revalidatie)-kliniek naar huis vaak als ‘een zwart gat‘. Er is behoefte aan één centrale figuur  – een coach  van de multiproblematiek – die hen helpt het leven thuis weer op te pakken. Rehab-4-Life geeft daar inhoud aan door gecombineerde ‘coaching aan huis en over afstand ’ aan te bieden.

  Afbeelding beeldcommunicatie

  Beeldcommunicatie

  Het project richt zich op doorontwikkeling en evaluatie van een nieuw zorgarrangement. In dit arrangement wordt een  arbeidsinnovatief concept (coach van de multiproblematiek) en vernieuwende zorgtechnologie (zoals beeldcommunicatie en digitale logopedie via de iPad) geïntegreerd en dichtbij huis ingezet.
  Het betreft een innovatie- en implementatieproject waarin het proces van cocreatie met verschillende eindgebruikers centraal staat. Om de kwaliteit en betaalbaarheid van dit zorgarrangement te kunnen evalueren werken we ook aan een businesscase inclusief potentieel relevante ‘participatie’ meetinstrumenten. een voorbeeld daarvan is het testen van een GPS-tracking tool om de mobiliteit van NAH-getroffenen in eigen leefomgeving in kaart brengen.

  feiken.afbeelding3

  TIAS app

  Picture GPS tracking

  GPS tracking

  Het doel van dit project:

  Het doel van dit project is de revalidatiezorg met inzet van innovatieve technologie tot in de thuissituatie slimmer en efficiënter te organiseren.

  Samenwerking

  Projectleider:
  A.T. (Ant) Lettinga, UMCG CvR

   

  Hoofdonderzoekers:
  – Stroke rehabilitation in transition”:
  C.S. (Christa) Nanninga, UMCG CvR

  – GPS en mobiliteit:
  I. (Ilse) Stuive, UMCG CvR

  – TIAS-TTNL:
  J.M. (Judith)Feiken, UMCG CvR

  – eHealth/business case:
  A.D. van der Heide UMCG CvR

  – Home making & mobility:
  L.M. (Louise) Meijering, RUG PRC

   

  Werkpakketleiders:
  – Handelingsrepertoire coach: S. (Sietske) Jans-Kuperus UMCG CvR
  – Inbedding CvR en regio: H.E.J. (Henk) Meulenbelt UMCG RG
  – eHealth: A.D. (Anja)van der Heide, UMCG CvR
  – Business case: A.D. (Anja)van der Heide, UMCG CvR
  – Transdisciplinair onderzoek: A.T. (Ant) Lettinga UMCG CvR

   

  Partners:

  Centric

  Wild Sea

  PRC/Culturele geografie, RuG

  Taalwetenschappe, RuG

  Economie en Bedrijfskunde, RuG

  NHL Leeuwarden

  Menzis

  Hersenletselcentrum Groningen & Drenthe

  Patiëntenvereniging: hersenletsel.nl

  Wehelpen.nl

   

  Stuurgroep:
  – G.J. (Bart) Verkerke, UMCG SPRINT
  – A. (Bert) Eissens, A.D. (Anja) van der Heide en
  A.T.(Ant) Lettinga,  UMCG CvR
  – R. (Rienk) Dekker, UMCG RG.