• nl
 • en
 • Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen

  Kinderen met een motorische beperking worden nogal eens geconfronteerd met fysieke drempels. Ze kunnen vaak niet meedoen met spel- en sportactiviteiten en zijn daardoor lichamelijk minder fit dan hun leeftijdgenootjes. Dit verhoogt het risico op gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Exergames (exercise & gaming) kunnen deze kinderen stimuleren tot meer actieve beweging en sociale interactie met andere kinderen.

  gamebikes-kids-3 project Ant Lettinga

  Bike game

  In het project werken verschillende partners samen aan de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor kinderen met Developmental Coordination Disorders (DCD). Het programma richt zich op het verhogen van de fysieke fitheid. In kleine praktijkexperimenten wordt onderzoek verricht naar de wijze waarop exergaming effectief te integreren is in de trainingen. Een voorbeeld is de mate van instelbaarheid van levels binnen exergames. De ‘user experience’ van zowel kinderen, ouders als professionals is telkens een belangrijk evaluatiecriterium.  Naast ontwikkeling zet het project ook in op implementatie van exergaming in revalidatiebehandelingen, bewegingsonderwijs en eigen leefomgeving van kinderen.

  Het doel van dit project:

  Het doel van het project is om met inzet van exergaming en moderne media de revalidatie van kinderen met een motorische beperking tot in de eigen leefomgeving slimmer en efficiënter te organiseren en te evalueren.

  White paper project DIAP

  Samenwerking

  Projectleider:
  A.D. (Anja) van der Heide, UMCG CvR

   

  Hoofdonderzoekers:
  P. (Petra) Braaksma en I. (Ilse) Stuive UMCG CvR

   

  Werkpakketleiders:
  – Programmaontwikkeling/evaluatie: I. (Ilse) Stuive, UMCG CvR
  – Exergaming: H.W. (Hylke) van Dijk, NHL
  – Gamificatie: R. (Rob) Willems, Hanzehogeschool
  – ICT-infrastructuur: J.C. (Hans) Wortmann, RuG FEB
  – Integratie en valorisatie: A.D. (Anja) van der Heide, UMCG CvR

   

  Partners:
  RuG, Bewegingswetenschappen
  RuG, Economie en Bedrijfskunde
  Hanzehogeschool Groningen
  NHL Leeuwarden
  CGI
  SO de Meander Assen

   

  Stuurgroep:
  – J.C.  (Hans) Wortmann, RuG/FEB
  – A. (Bert) Eissens, A.D. (Anja) van der Heide en A.T. (Ant) Lettinga, UMCG CvR