• nl
 • en
 • WP’s: Self Administered Functional walking Exercise (SAFE)

  WP1: identificatie van parameters in combinatie met analyse van gebruikerseisen, gebruikerscasescenario’s en analyse van technische eisen.

  Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development.

  Relevante parameters met betrekking tot de balans, de loopvaardigheid en de conditie van patiënten die een beroerte hebben gehad worden geïdentificeerd door middel van bestudering van literatuur en input van zowel consortiumpartners als derden. Dit leidt tot kennis over de balans- en loopvaardigheidstraining die kan worden toegepast op het SAFE-trainingssysteem. Nauwe samenwerking met andere projecten is noodzakelijk (SPRINT Exergaming-project) om een goed overzicht te krijgen.

  WP2: ontwikkeling van prototype voor de hardware en software voor het trainingssysteem.

  Coördinator: Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink.

  Dit werkpakket is gericht op het ontwerp en de technische evaluatie van het SAFE-trainingssysteem dat bestaat uit hardware, realtime software-algoritmes en een virtuele trainingsomgeving voor veilige, onafhankelijke training van balans, loopvermogen en uithoudingsvermogen voor patiënten die een beroerte hebben gehad zoals gespecificeerd in WP1. De hardware bestaat uit ten minste een loopband met instrumenten en een apparaat voor dynamische stabiliteit dat alleen indien nodig extra stabiliteit biedt.

  WP3: bepaling van het individuele effect van hardware en software binnen de virtuele trainingsomgeving op gebruiksvriendelijkheid, veiligheidsaspecten en balans en loopvermogen van patiënten.

  Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development.

  Het toepassen van deze verschillende componenten op een heterogene patiëntenpopulatie, zoals patiënten die een beroerte hebben gehad, voegt extra dimensies toe aan de uitdaging. Daarom worden de verschillende componenten, de hardware, de software en de virtuele trainingsomgeving van het SAFE-trainingssysteem apart en iteratief getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. Voor deze tests zijn uitgebreide pilots nodig om het exacte testprotocol vast te stellen. Daarnaast is medische goedkeuring nodig en moet deze worden voorbereid.

  WP4: integratie van de modulaire onderdelen van het SAFE-trainingssysteem.

  Coördinator: Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink.

  Integratie van de verschillende componenten van het trainingssysteem. Dit uiteindelijke prototype bestaat uit een set van hardware en software die veilige, onafhankelijke training in een virtuele omgeving mogelijk maakt.

  WP5: validatie van het SAFE-trainingssysteem in de (semi-)klinische omgeving.

  Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development.

  Het geïntegreerde systeem moet worden getest. Deze tests worden uitgevoerd in een semi-gecontroleerde omgeving. Hiertoe wordt het systeem in een revalidatiecentrum en in twee particuliere fysiotherapiepraktijken geplaatst. In totaal 40 chronische patiënten die een beroerte hebben gehad en die problemen hebben met hun balans en loopvaardigheid (Berg Balance Scale < 45 en Functional Ambulation Categories < 4) worden geselecteerd en willekeurig ingedeeld voor de experimentele training (SAFE) of een traditioneel trainingsprogramma. De intensiteit en de aard van de oefeningen zijn vergelijkbaar voor beide groepen. De resultaatmaatregelen bestaan onder andere uit balansmaatregelen, loopvaardigheid, motivatie en gebruikerservaringen.

   

  WP6: verspreiding van kennis en (semi-)klinische implementatie.

  Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development/ Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink.

  Verspreiding van kennis ontwikkeld in het SAFE-project via nationale en internationale academische publicaties, bijdragen aan conferenties, workshops en seminars is noodzakelijk om bij te dragen aan de doelstellingen van het SPRINT-consortium. Het doel van SPRINT is om technologie en producten te ontwikkelen die in de samenleving kunnen worden geïmplementeerd. Binnen het SAFE-project wordt een trainingssysteem ontwikkeld waarmee balans, loopvermogen en de bijbehorende conditie veilig en op eigen initiatief kan worden getraind. Na een positieve klinische validatie kan de uiteindelijke implementatie van het SAFE-trainingssysteem op bredere schaal in de (semi-)klinische omgeving worden geïnventariseerd en mogelijk worden uitgevoerd door Forcelink.