• nl
 • en
 • Self Administered Functional walking Exercise (SAFE)

  Ouderdom gaat gepaard met verlies van conditie en mobiliteit en een toenemend risico op een beroerte. In Europa worden naar schatting 1,13 miljoen mensen getroffen door een beroerte. In Nederland zijn dit ongeveer 215.000 mensen. Naar verwachting zal dit aantal in het jaar 2025 met 43,8% zijn toegenomen (www.rivm.nl). Een gezonde levenswijze en vooral een goede lichamelijke conditie dragen sterk bij aan de primaire en secundaire preventie van beroertes. Uit recent onderzoek is gebleken dat de intensiteit van de training een belangrijke factor is voor de ontwikkeling en het behoud van een goede lichamelijke conditie. Hoe intensiever de training, hoe beter de primaire en secundaire preventie van beroertes.
  Op dit moment wordt mobiliteitstraining individueel gegeven tijdens revalidatie en fysiotherapie. Dit betekent dat de patiënt individueel wordt behandeld en voortdurend onder toezicht staat. Dit laatste is noodzakelijk vanwege de verminderde balans van deze patiënten en het hiermee gepaard gaande risico op vallen. Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal patiënten dat dit soort zorg nodig heeft toenemen, terwijl het aantal professionals dat dit type training kan geven, zal afnemen. Dit betekent dat individuele mobiliteitstraining in de huidige (semi-)klinische praktijk onder druk staat. Er is dan ook behoefte aan trainingssystemen die patiënten de mogelijkheid bieden om onafhankelijk en veilig hun loopvermogen en balans te trainen. Het voorziene project SAFE (Self Administered Functional walking Exercise) combineert de technologische focusgebieden mechatronica en neurologie om de onafhankelijkheid (in termen van balans, loopvermogen en conditie) van ouderen en patiënten die een beroerte hebben gehad (en andere patiëntcategorieën met aangetaste balans en loopvermogen) te vergroten door ze veilig, op eigen initiatief en onafhankelijk te laten trainen.

  Het doel van dit project:

  Het belangrijkste doel van dit project is dan ook om veilige training op eigen initiatief mogelijk te maken voor balans, loopvaardigheid en conditie in de (semi-)klinische omgeving door middel van een innovatief trainingssysteem dat is gebaseerd op het voortbouwen op de bestaande kennis van training van balans en loopvermogen. Op basis van de beperkingen van de systemen die momenteel beschikbaar zijn en in combinatie met de voorziene afname en toenemende kosten van individuele zorg is er behoefte aan intelligente, intuïtieve trainingssystemen die op eigen initiatief kunnen worden gebruikt en veilig zijn voor de patiënt.

  Dit project bestaat uit zes verschillende werkpakketten (WP):

  • WP1: identificatie van parameters in combinatie met analyse van gebruikerseisen, gebruikerscasescenario’s en analyse van technische eisen.
   Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development. Meer…
  • WP2: ontwikkeling van prototype voor de hardware en software voor het trainingssysteem.
   Coördinator: Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink. Meer…
  • WP3: bepaling van het individuele effect van hardware en software binnen de virtuele trainingsomgeving op gebruiksvriendelijkheid, veiligheidsaspecten en balans en loopvermogen van patiënten.
   Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development. Meer…
  • WP4: integratie van de modulaire onderdelen van het SAFE-trainingssysteem.
   Coördinator: Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink. Meer…
  • WP5: validatie van het SAFE-trainingssysteem in de (semi-)klinische omgeving.
   Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development. Meer…
  • WP6: verspreiding van kennis en (semi-)klinische implementatie.
   Coördinator: Dr. J. H. (Jaap) Buurke – Roesingh Research and Development/ Ir. F. (Frank) Nieuwenhuis – Forcelink. Meer…
  Referenties