• nl
 • en
 • WPs Exergaming voor balanstraining van ouderen

   WP1:  Ontwikkeling van serious gaming voor balanstraining (software);

  Coördinator: Albert Sikkema – GameAcademy

  In WP1 wordt de software voor de serious game voor balanstraining ontwikkeld. 8D Games, een gamebedrijf uit Leeuwarden ontwikkelt het gameconcept en de game. De game wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de andere WP’s, die informatie geven over o.a. gebruikersbehoeften, trainingselementen, data-analyse, interface eisen, welke in de game worden verwerkt. Daarnaast zal de game worden geïntegreerd in een telemonitoring tool (WP4).

  WP2:  Data acquisitie, algoritme sensortechnologie, trainingsapparatuur en data-analyse (hardware);

  Coördinator: Jan Stegenga – INCAS3

  In dit werkpakket zal de sensortechnologie worden onderzocht en desnoods verder ontwikkeld, alsook de apparatuur nodig voor training. Verder zullen algoritmes worden ontwikkeld om de bewegingen van de speler te herkennen en te classificeren met het oog op game-play (eventueel inclusief trainingshandelingen) en balansbepaling. De individuele sensoren zullen in dit project worden uitgelezen en de data geïnterpreteerd. De eisen die aan het systeem worden gesteld worden onderzocht in coöperatie met WP1 en WP3. De geanalyseerde data wordt naar verschillende ‘gebruikers’ gestuurd, waaronder de game (WP1) en de backoffice (WP4). Centraal in WP2 staat het werk van Mike van Diest (promovendus)

  WP3:   Gebruikerseisen, observatie, analyse, validatie;

  Coördinator: Claudine Lamoth- UMCG

  Samen met Waag Society zal worden gewerkt volgens het users-as-designers principe van de Waag om de gebruikers en hun eisen in kaart te brengen. Co-creatie sessies worden georganiseerd om die behoeften, wensen en eisen te identificeren en ze te vertalen naar randvoorwaarden voor serious games. De beschrijving van de specifieke behoeften van gebruikers (en eventueel verzorgers, zorgaanbieders) dient als input voor het vervolgproces van product- of dienstenontwikkeling.

  Daarnaast zal in dit werkpakket de exergame voor balanstraining van ouderen worden gevalideerd in het CAREN Lab (Computer Assisted Reahabilitation Environment) en daarna bij een groep ouderen thuis. Er zal een instrument/omgeving ontwikkeld worden om de effectiviteit van de exergame op de balans te kunnen kwantificeren. De opstelling in CAREN, het testen en de validatie van de exergame zal worden gedaan door Lianne de Vries (promovenda).

  WP4:  Telecare-ontwikkeling en potentiële diensten;

  Coördinator: Hans Wortman – RUG

  In WP4 zal een telemonitoring system worden ontwikkeld voor het Exergame-project dat loopt binnen SPRINT. Zo’n systeem is een van de SPRINT doelstellingen. Het voorgestelde telemonitoring systeem kan gegevens verzamelen van apparatuur die bij het bewegen wordt gebruikt wanneer de oudere onderweg is of thuis. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd en statistische informatie kan worden doorgegeven aan de behandelaar, zodat deze inzicht krijgt in het gedrag en de conditie van de oudere gebruiker, maar ook over verkeerd gebruik of verkeerde afstelling van de apparatuur. Telemonitoring kan ook worden gebruikt om spoedeisende hulp te bieden, bijvoorbeeld na een val of een ander incident. Het telemonitoring systeem wordt ontwikkeld voor het onderhavige exergame; maar het moet zodanig generiek worden opgezet dat het met geringe modificatie ook kan worden gebruikt voor training in mobiliteit, spierkracht, en evenwicht bij zowel preventie als revalidatie

  WP5:  Business case; valorisatie overdracht naar de industrie;

  Coördinator: Ruud vd Bilt – RUG

  Valorisatie betekent het verder tot waarde brengen van de (deel)resultaten van het project. Dit moet ertoe leiden, dat er uiteindelijk een nieuw product of nieuwe producten op de markt gebracht worden. In dit werkpakket wordt in samenwerking met alle partners in de verschillende werkpakketten de mogelijkheden hiervoor in beeld gebracht. De mogelijke producten, de bijdrage van de verschillende partners, de rollen van partners bij het op de markt brengen ervan en de business modellen die daarbij horen worden verkend. De uiteindelijke keuzes die in dit proces worden gemaakt worden zoveel als mogelijk is binnen de looptijd van het project concreet uitgewerkt.