• nl
 • en
 • Training met armprothesen in een virtuele omgeving

  Met de introductie van myo-elektrisch gestuurde handprothesen met meerdere grepen is de ontwikkeling van onderarm protheses de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen.
  De handelingsmogelijkheden van de gebruikers worden met deze handen uitgebreid doordat er een groter aantal bewegingspatronen kan worden uitgevoerd.

  Armprothese simulator

  Voor de gebruiker heeft deze technische innovatie echter alleen meerwaarde als deze gebruiker de hand goed kan aansturen. Het aansturen van een multi-articulerende handprothese vereist een niveau van controle van het myosignaal dat met de bestaande trainingsmethoden niet specifiek geoefend wordt.
  Dit project richt zich op het ontwikkelen van een Serious Game (d.w.z., een computerspel) dat wordt aangestuurd door het myosignaal. De Serious Game wordt ontwikkeld om de specifieke eigenschappen die belangrijk zijn voor het aansturen van een multi-articulerende handprothese met het myosignaal te trainen. Er is gekozen voor een Serious Game vanwege het grote aantal herhalingen dat daarin mogelijk is, omdat Serious Game de mogelijkheid geeft extra feedback toe te voegen, en omdat de verwachting is dat patiënten gemotiveerder zijn bij een Serious Game training ten opzichte van conventionele trainingen.

  Het doel van dit project:

  Het ontwikkelen van een Serious Game, dat onderarm-amputatie patiënten in staat stelt te leren het myosignaal zo te besturen dat de multi-articulerende myo-electrisch gestuurde handprothese vaardig gebruikt kan worden.

   Specifieke doelstellingen:

  -Vaststellen of en hoe een Serious Game zo ingericht kan worden dat deze ten minste gelijkwaardige trainingseffecten geeft op de proportionele controle van het myosignaal ten opzichte van conventionele pre-prothesetraining.

  -Vaststellen of en hoe een Serious Game zo ingericht kan worden dat deze ten minste gelijkwaardige trainingseffecten geeft op de controle van een myo-electrisch gestuurde handprothese in ADL taken ten opzichte van conventionele pre-prothesetraining.

  -Vaststellen welke aanvullende feedback binnen het spel het beste werkt om proportionele controle te leren.

  -In de Serious Game wordt het mogelijk de vooruitgang van de gebruikers bij te houden.

  -Het spel wordt zodanig opgebouwd dat het met behulp van een joystick voor gezonde deelnemers ook mogelijk wordt het spel te spelen. Ook zal het mogelijk worden het spel online te spelen. Een online versie van de Serious Game heeft het voordeel dat de patiënten gemakkelijk thuis kunnen oefenen.

  Samenwerking

  Projectleiders:
  R.M. (Raoul) Bongers, UMCG / C.K. (Corry) van der Sluis, UMCG

   

  Hoofdonderzoeker:
  L. (Ludger) van Dijk, UMCG

   

  Ontwikkeling van de Serious Game:
  W. (Hylke) van Dijk, NHL

   

  Partner:
  NHL

   

  Contact:
  Secretariaat SPRINT, UMCG